Generál- Építő '98 Kft

Energetikai tanúsítás

AZ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA 2016-TÓL

2016 januárja nagy változásokat hozott az energetikai számítások terén. Változott az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet és az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet is. Többek között bevezetésre került a „közel nulla” követelményszint, és emellett változott az energetikai besorolás rendszere is.

Az egyik legszembetűnőbb különbség, hogy 2016. január 1. előtt a tanúsítási rendszer egy betűjellel jellemezte az épület vagy épületrész besorolását, ezt követően két betűjelet kell használni, az előzőt duplázva (A–AA, B–BB, …). Az új skála kettőzött betűi biztosítják a korábbi besorolástól való megkülönböztethetőséget.

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet kibővült egy 6. melléklettel, mely a közel nulla energiaigényű épületek követelményszintjeit tartalmazza. A rendelet 6. §-a írja elő, hogy az épületeknek mikor milyen követelményrendszernek kell ezután megfelelniük. Fontos kiemelni, hogy az új épületekre vonatkozó fokozatosan szigorodó a követelményeket a használatbavétel időpontjában kell teljesíteni, ezt figyelembe kell venni már a tervezés során.

A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben a legfontosabb változások: az új besorolás, mely a közel nulla követelményszinten alapszik, valamint a 2. melléklet, mely az alátámasztó munkarész tartalmát szabályozza. 2016. január 1-jétől az összesített energetikai jellemző követelményértékét a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklet III. fejezete szerinti közel nulla követelményszintre vonatkoztatva kell megadni.

 

A 2016 ELŐTT KIADOTT TANÚSÍTVÁNYOK ÁTSOROLÁSA

Az e-tanúsítás alkalmazásba korábban feltöltött tanúsítványokhoz az új energetikai besorolást tartalmazó pótlapot lehet generálni. Az automatikus átsorolás csupán az összesített energetikai jellemző számolt értékét hasonlítja az új követelményértékhez – és ez alapján határozza meg az új skálához tartozó minősítési osztályt. Az így kiállított pótlap kizárólag az eredeti energetikai tanúsítvány összesítő lappal és a hozzá tartozó alátámasztó munkarésszel együtt érvényes.

 

TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA

Eddig új építés esetén a használatbavételi engedély kiadását követően kellett feltölteni az energetikai tanúsítványt, ezzel szemben 2016. januártól az engedélykérelemmel egyidejűleg kell feltölteni a tanúsítványt, elkészíttetéséről tehát még előtte kell gondoskodnia az építtetőnek. 2016. január 1-jétől a használatbavételi engedély és a használatbavétel tudomásulvétel feltétele, hogy az épület rendelkezzen hiteles energetikai tanúsítvánnyal.

This will close in 0 seconds